diensten

header

Hoe neem je medewerkers mee in een ingrijpende verandering zoals een fusie, reorganisatie of strategiewijziging? Hoe ondersteun je leidinggevenden bij de communicatie naar hun medewerkers? En hoe zet je interne communicatie in voor het realiseren van de organisatiedoelen?

Anne C. is gespecialiseerd in interne communicatie in (complexe) veranderingen. Anne C. biedt diensten die een communicatie- of veranderproces effectief supporten, mensen betrekt en in beweging zet en spelers in staat stelt hun communicatierol met zelfvertrouwen te vervullen.


Communiceren: verbinden – dialoog – versterken communicatiekracht
 
Communicatiekracht lijnmanagers versterken

Leidinggeven bestaat voor het merendeel uit communiceren. Medewerkers ervaren persoonlijke communicatie als meest waardevol. Effectief communiceren is voor managers onontbeerlijk in de dagelijkse operatie, bij het duiden van de strategie en bij het richting geven aan verandering. Veel managers worstelen hiermee. Daarom is investeren in de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden essentieel.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Training effectief communiceren (met o.a. welke boodschap vertel ik wanneer, hoe voer ik een slechtnieuwsgesprek, hoe houd ik het werkoverleg levend).
 • Interactieve werkvormen in combinatie met ‘leren faciliteren’.
 • Interactieve communicatie inbedden in communicatieplannen, zodat managers zich de communicatierol eigen kunnen maken en ondersteund met effectieve tools.
 • Intervisie en coaching.

Lijncommunicatie verbeteren

Communiceren is vaak een van de leiderschapscompetenties. Leidinggeven is communiceren. Bewustzijn van je communicatierol en inzicht krijgen in jouw manier van communiceren. Wat heb je als manager nodig om taken echt te delegeren, een verandering te leiden of een goed gesprek te voeren? Met behulp van training en coaching werken aan vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Leiderschapsprogramma voor managers en teamleiders gericht op coachend leiderschap.
 • Programma lijncommunicatie. Van het inrichten van effectieve informatievoorziening, training vaardigheden tot het concreet maken van de communicatierol en -verantwoordelijkheid van managers.
 • Bij managementbijeenkomsten faciliteren van gesprekken en sprekers coachen.
 • Individuele coaching.

Communicatiestrategie ontwikkelen

Externe ontwikkelingen zijn van invloed op de koers en strategie van een bedrijf. Soms leidt dat tot een vernieuwde bedrijfsstrategie. Soms tot een fusie, overname of een reorganisatie. Veranderingen met grote impact op organisatie en medewerkers. Een gedegen veranderplan en/of communicatiestrategie helpt bij het richting geven aan en het duiden van een verandering en vergroot de slagingskans van een verandering.
 
  Praktijkvoorbeelden:

 • Interne communicatie in een fusieproces waarbij werkgelegenheid onder druk stond. Een fusie die uiteindelijk niet doorging, maar wel leidde tot de splitsing van de onderneming en de activiteiten.
 • Communicatieplan voor het outsourcen van activiteiten naar het buitenland.
 • Crisiscommunicatie vanwege klantverlies, met een ingrijpende reorganisatie als gevolg.

Communicatieplan en -proces samenstellen en regisseren

Een goede analyse vormt de basis voor een gedegen communicatieproces bij een verandering. Het managen van een communicatieproces is flexibel inspelen op ontwikkelingen in combinatie met structuur, timing en zorgvuldigheid.
 
  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp en regie van het communicatieproces rondom strategiewijziging. De start vormde een driedaagse managementbijeenkomst. Met de handige toolkit konden de managers daarna zelf met hun medewerkers interactief aan de slag. Parallel is informatie gedeeld via het personeelsmagazine en een campagne op het intranet.
 • Projectmanagement van het communicatieproces rondom medewerkerstevredenheid onderzoek in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Van aankondiging tot het vertalen van de resultaten in concrete verbeteracties in de teams.
 • Een draaiboek ontwerpen voor de communicatie naar diverse interne en externe stakeholders ter voorbereiding op toekomstige fusies en overnames.

Programma’s en bijeenkomsten

Een samenspel van informatie en interactie. Impactvolle bijeenkomsten of werkconferenties waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen en met ‘inhoud in de rugzak’, geïnspireerd weer naar huis gaan.
 
  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp (doel, inhoud, formats) en organiseren bijeenkomsten (draaiboek, briefings, werkvormen, regie technische producties, concepten).
 • Faciliteren bijeenkomsten (begeleiden en training ‘leren faciliteren’ voor andere betrokkenen) en gesprekken begeleiden.
 • Interactieve werkvormen voor dialoog en besluitvorming.
 • Sprekers coachen.

Professionaliseren interne communicatie

Niet iedere organisatie beschikt over een uitgebreid team van communicatieprofessionals. Toch wordt in iedere organisatie gecommuniceerd. Advies over de communicatiestrategie, het inzetten van effectieve middelen of het inrichten van de communicatiefunctie, zijn aspecten waar ik als communicatiemanager veel mee te maken heb gehad. Evenals het bouwen van een effectieve communicatiestructuur voor de organisatie.
 
  Praktijkvoorbeelden:

 • Communicatievisie en communicatiestrategie voor organisaties.
 • Advies en ontwerp communicatiestructuur voor organisaties, variërend van een personeelsmagazine, nieuwsbrief management, intranet of online samenwerkingsplatform.
 • Inrichting van team met communicatieprofessionals, inclusief functieomschrijving en selectie.

Veranderen: weten – begrijpen – handelen
 
Strategische organisatieverandering, zoals reorganisaties, fusies en outsourcing

Externe ontwikkelingen zijn van invloed op de koers en strategie van een bedrijf. Soms leidt dat tot een vernieuwde bedrijfsstrategie. Soms tot een fusie, overname of een reorganisatie. Veranderingen met grote impact op organisatie en medewerkers. Een gedegen veranderplan en/of communicatiestrategie helpt bij het richting geven aan en het duiden van een verandering en vergroot de slagingskans van een verandering.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Interne communicatie in een fusieproces waarbij werkgelegenheid onder druk stond. Een fusie die uiteindelijk niet doorging, maar wel leidde tot de splitsing van de onderneming en de activiteiten.
 • Communicatieplan voor het outsourcen van activiteiten naar het buitenland.
 • Crisiscommunicatie vanwege klantverlies, met een ingrijpende reorganisatie als gevolg.

Internal Branding

Hoe aansprekend een campagne ook is, klantcontact van medewerkers is bepalend voor het beeld dat de buitenwereld heeft van een organisatie. Daarom is het belangrijk medewerkers mee te nemen in de betekenis van strategische doelen en waarden. En ze de ruimte te geven daar op hun eigen wijze invulling aan te geven. Waarden krijgen waarde, als je de waarden doorleeft.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Programma om medewerkers energie te geven voor het nieuwe bedrijf, ontstaan na afsplitsing. Gericht op veranderingen in de omgeving, het ontmoeten van collega’s en de betekenis van de waarden van het bedrijf in het dagelijks werk.
 • Het vertalen en integreren van de waarden in de reguliere activiteiten van de onderneming, zoals werving en nieuwe medewerkers welkom heten, functioneringsgesprekken en de gedragscode.
 • Plan voor jubileumjaar van een bedrijf waarbij interne en externe activiteiten zijn verbonden en vieren, inspireren en ontmoeten de centrale thema’s zijn.

Strategie en visie organisatie

Hoe aansprekend een campagne ook is, klantcontact van medewerkers is bepalend voor het beeld dat de buitenwereld heeft van een organisatie. Daarom is het belangrijk medewerkers mee te nemen in de betekenis van strategische doelen en waarden. En ze de ruimte te geven daar op hun eigen wijze invulling aan te geven. Waarden krijgen waarde, als je de waarden doorleeft.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Programma om medewerkers energie te geven voor het nieuwe bedrijf, ontstaan na afsplitsing. Gericht op veranderingen in de omgeving, het ontmoeten van collega’s en de betekenis van de waarden van het bedrijf in het dagelijks werk.
 • Het vertalen en integreren van de waarden in de reguliere activiteiten van de onderneming, zoals werving en nieuwe medewerkers welkom heten, functioneringsgesprekken en de gedragscode.
 • Plan voor jubileumjaar van een bedrijf waarbij interne en externe activiteiten zijn verbonden en vieren, inspireren en ontmoeten de centrale thema’s zijn.

Leiderschap

Communiceren is vaak een van de leiderschapscompetenties. Leidinggeven is communiceren. Bewustzijn van je communicatierol en inzicht krijgen in jouw manier van communiceren. Wat heb je als manager nodig om taken echt te delegeren, een verandering te leiden of een goed gesprek te voeren? Met behulp van training en coaching werken aan vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Leiderschapsprogramma voor managers en teamleiders gericht op coachend leiderschap.
 • Programma lijncommunicatie. Van het inrichten van effectieve informatievoorziening, training vaardigheden tot het concreet maken van de communicatierol en -verantwoordelijkheid van managers.
 • Bij managementbijeenkomsten faciliteren van gesprekken en sprekers coachen.
 • Individuele coaching.

HR-communicatie

Organisaties verbeteren zich continu om in te spelen op ontwikkelingen. Of het nu gaat om verbeteringen op het vlak van HR, werkprocessen of systemen: een gedegen communicatie-aanpak is essentieel. Alleen al omdat ‘de winkel tijdens de verandering open blijft’.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Herinrichting van bedrijfsprocessen en reorganisatie van divisies en afdelingen.
 • Verandering van functionerings- en beoordelingssystematiek.
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden en introductie cafetariamodel.

Coachen: (zelf)inzicht - perspectief
 
Individuele coachvraag

Coachen is mensen ondersteunen om inzicht te verkrijgen in zichzelf, in anderen of in de context. Zo ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Het kan een persoonlijk vraagstuk of dilemma zijn. De behoefte om effectiever te kunnen communiceren of inzicht te krijgen in hoe je werkelijk staat in een verandering. Daarnaast coach ik met veel plezier (jonge) professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling als adviseur of manager.
 

Persoonlijke communicatie

Communiceren is vaak een van de leiderschapscompetenties. Leidinggeven is communiceren. Bewustzijn van je communicatierol en inzicht krijgen in jouw manier van communiceren. Wat heb je als manager nodig om taken echt te delegeren, een verandering te leiden of een goed gesprek te voeren? Met behulp van training en coaching werken aan vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Leiderschapsprogramma voor managers en teamleiders gericht op coachend leiderschap.
 • Programma lijncommunicatie. Van het inrichten van effectieve informatievoorziening, training vaardigheden tot het concreet maken van de communicatierol en -verantwoordelijkheid van managers.
 • Bij managementbijeenkomsten faciliteren van gesprekken en sprekers coachen.
 • Individuele coaching.

Ontwikkeling communicatieprofessionals

Coachen is mensen ondersteunen om inzicht te verkrijgen in zichzelf, in anderen of in de context. Zo ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Het kan een persoonlijk vraagstuk of dilemma zijn. De behoefte om effectiever te kunnen communiceren of inzicht te krijgen in hoe je werkelijk staat in een verandering. Daarnaast coach ik met veel plezier (jonge) professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling als adviseur of manager.
 

Teamcoaching

Coachen is mensen ondersteunen om inzicht te verkrijgen in zichzelf, in anderen of in de context. Zo ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Het kan een persoonlijk vraagstuk of dilemma zijn. De behoefte om effectiever te kunnen communiceren of inzicht te krijgen in hoe je werkelijk staat in een verandering. Daarnaast coach ik met veel plezier (jonge) professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling als adviseur of manager.

 


Managen: (be)denken – doen
 
Analyseren vraagstuk

Een goede analyse vormt de basis voor een gedegen communicatieproces bij een verandering. Het managen van een communicatieproces is flexibel inspelen op ontwikkelingen in combinatie met structuur, timing en zorgvuldigheid.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp en regie van het communicatieproces rondom strategiewijziging. De start vormde een driedaagse managementbijeenkomst. Met de handige toolkit konden de managers daarna zelf met hun medewerkers interactief aan de slag. Parallel is informatie gedeeld via het personeelsmagazine en een campagne op het intranet.
 • Projectmanagement van het communicatieproces rondom medewerkerstevredenheid onderzoek in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Van aankondiging tot het vertalen van de resultaten in concrete verbeteracties in de teams.
 • Een draaiboek ontwerpen voor de communicatie naar diverse interne en externe stakeholders ter voorbereiding op toekomstige fusies en overnames.

Ontwerpen plan, programma of concept

Externe ontwikkelingen zijn van invloed op de koers en strategie van een bedrijf. Soms leidt dat tot een vernieuwde bedrijfsstrategie. Soms tot een fusie, overname of een reorganisatie. Veranderingen met grote impact op organisatie en medewerkers. Een gedegen veranderplan en/of communicatiestrategie helpt bij het richting geven aan en het duiden van een verandering en vergroot de slagingskans van een verandering.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Interne communicatie in een fusieproces waarbij werkgelegenheid onder druk stond. Een fusie die uiteindelijk niet doorging, maar wel leidde tot de splitsing van de onderneming en de activiteiten.
 • Communicatieplan voor het outsourcen van activiteiten naar het buitenland.
 • Crisiscommunicatie vanwege klantverlies, met een ingrijpende reorganisatie als gevolg.

Proces inrichten en regisseren

Een goede analyse vormt de basis voor een gedegen communicatieproces bij een verandering. Het managen van een communicatieproces is flexibel inspelen op ontwikkelingen in combinatie met structuur, timing en zorgvuldigheid.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp en regie van het communicatieproces rondom strategiewijziging. De start vormde een driedaagse managementbijeenkomst. Met de handige toolkit konden de managers daarna zelf met hun medewerkers interactief aan de slag. Parallel is informatie gedeeld via het personeelsmagazine en een campagne op het intranet.
 • Projectmanagement van het communicatieproces rondom medewerkerstevredenheid onderzoek in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Van aankondiging tot het vertalen van de resultaten in concrete verbeteracties in de teams.
 • Een draaiboek ontwerpen voor de communicatie naar diverse interne en externe stakeholders ter voorbereiding op toekomstige fusies en overnames.

Faciliteren
Een samenspel van informatie en interactie. Impactvolle bijeenkomsten of werkconferenties waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen en met ‘inhoud in de rugzak’, geïnspireerd weer naar huis gaan.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp (doel, inhoud, formats) en organiseren bijeenkomsten (draaiboek, briefings, werkvormen, regie technische producties, concepten).
 • Faciliteren bijeenkomsten (begeleiden en training ‘leren faciliteren’ voor andere betrokkenen) en gesprekken begeleiden.
 • Interactieve werkvormen voor dialoog en besluitvorming.
 • Sprekers coachen.

Ontwerpen, coördineren en begeleiden bijeenkomsten

Communiceren is vaak een van de leiderschapscompetenties. Leidinggeven is communiceren. Bewustzijn van je communicatierol en inzicht krijgen in jouw manier van communiceren. Wat heb je als manager nodig om taken echt te delegeren, een verandering te leiden of een goed gesprek te voeren? Met behulp van training en coaching werken aan vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Leiderschapsprogramma voor managers en teamleiders gericht op coachend leiderschap.
 • Programma lijncommunicatie. Van het inrichten van effectieve informatievoorziening, training vaardigheden tot het concreet maken van de communicatierol en -verantwoordelijkheid van managers.
 • Bij managementbijeenkomsten faciliteren van gesprekken en sprekers coachen.
 • Individuele coaching.

Projectmanagement

Een goede analyse vormt de basis voor een gedegen communicatieproces bij een verandering. Het managen van een communicatieproces is flexibel inspelen op ontwikkelingen in combinatie met structuur, timing en zorgvuldigheid.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Ontwerp en regie van het communicatieproces rondom strategiewijziging. De start vormde een driedaagse managementbijeenkomst. Met de handige toolkit konden de managers daarna zelf met hun medewerkers interactief aan de slag. Parallel is informatie gedeeld via het personeelsmagazine en een campagne op het intranet.
 • Projectmanagement van het communicatieproces rondom medewerkerstevredenheid onderzoek in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Van aankondiging tot het vertalen van de resultaten in concrete verbeteracties in de teams.
 • Een draaiboek ontwerpen voor de communicatie naar diverse interne en externe stakeholders ter voorbereiding op toekomstige fusies en overnames.

Inrichting communicatiefunctie en communicatiestrategie

Niet iedere organisatie beschikt over een uitgebreid team van communicatieprofessionals. Toch wordt in iedere organisatie gecommuniceerd. Advies over de communicatiestrategie, het inzetten van effectieve middelen of het inrichten van de communicatiefunctie, zijn aspecten waar ik als communicatiemanager veel mee te maken heb gehad. Evenals het bouwen van een effectieve communicatiestructuur voor de organisatie.
 

  Praktijkvoorbeelden:

 • Communicatievisie en communicatiestrategie voor organisaties.
 • Advies en ontwerp communicatiestructuur voor organisaties, variërend van een personeelsmagazine, nieuwsbrief management, intranet of online samenwerkingsplatform.
 • Inrichting van team met communicatieprofessionals, inclusief functieomschrijving en selectie.