over Anne C.

header
portret

Profiel
 
Anca Warffemius
Ik ben een vakvrouw op het gebied van interne communicatie. Door de jaren heen heb ik mij professioneel verdiept op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement en ben ik opgeleid tot coach. In de praktijk heb ik gemerkt dat dit voor organisaties een waardevolle combinatie van vakgebieden is.
 
In mijn loopbaan heb ik veel facetten van het vak uitgeoefend: adviseren, ontwerpen, faciliteren, programma- en projectmanagement, teammanager en coaching.
 
Anne C.
In 2016 koos ik voor het ondernemerschap en richtte Anne C. op. Hierin komen mijn passie en vakmanschap op het gebied van interne communicatie, verandermanagement en coaching samen.
 
De naam Anne C. is afkomstig van Anne Clarissa, mijn voornamen. De C van Clarissa verwijst naar de kerntaken communicatie, change en coaching. De punt achter de C staat voor gedegen. In het beeldmerk van Anne C. is een kralenketting verwerkt. In Ghana kwam ik in aanraking met de handgemaakte kralen gemaakt van oude flessen en glasscherven. De kleurrijke kralen aaneengeregen tot een originele ketting, vind ik een inspirerend symbool voor mijn werk.


Vak

Vak
 
Veranderen, communiceren en coachen zijn geen aparte werelden. Deze drie vakgebieden gaan over inzicht krijgen en verbinden. Over het verbinden van mensen met organisaties en organisatiedoelen, met elkaar en met zichzelf. Met als doel richting geven aan de toekomst.
 
Communiceren en veranderen is meer dan een artikel schrijven voor intranet of een nieuwsbrief. Het is cruciaal mensen daadwerkelijk te betrekken in communicatie- of verandertrajecten. Hoe? Door vanuit oprechte belangstelling met elkaar in gesprek te gaan. Door managers op een effectieve en betrokken manier te ondersteunen. Zo kan richting worden gegeven aan verandering.
 
Communiceren, veranderen en coachen gaan ook over het faciliteren en managen van een helder proces. Hierdoor kunnen organisaties zorgvuldig inspelen op ontwikkelingen en behoeften van zowel organisatie als medewerkers.


Kernwaarden

Kernwaarden
 
Betrokken
Vanuit mijn betrokkenheid maak ik contact met mensen, gebruik ik mijn intuïtie en ben ik in staat opbouwend kritisch te zijn. Betrokkenheid is mijn kracht. Het geeft me energie, waardoor creativiteit vrij komt en ik anderen inspireer en enthousiasmeer.
 
Gedegen
Betrouwbaarheid en grondig zijn, zijn kenmerkend voor mijn werk. Ik observeer, overdenk en analyseer veelal complexe vraagstukken en stel een volledig en gedegen aanpak of plan op. Dat draagt bij aan een effectief proces en soepele samenwerking.
 
Mensgericht
Mijn werk is mensenwerk. Het uitgangspunt is goed luisteren naar wat een ander beweegt, beoogt en boeit. Zorgvuldigheid is voor mij essentieel vanuit respect voor anderen en om draagvlak voor verandering te creëren.
 
Doelgericht
Ik draag graag bij aan een duurzaam perspectief. Daarbij houd ik het doel voor ogen en anticipeer ik op de ontwikkelingen en behoeften van medewerkers en de organisatie.


Drijfveren

Drijfveren
 
Mijn drijfveren zijn werken vanuit vakmanschap en betrokkenheid. Daar ligt mijn kracht. Met vakmanschap en betrokkenheid kan ik mensen in beweging zetten, verbinden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Kortom: meerwaarde bieden aan organisaties.
 
Ik kan oprecht genieten van een geslaagde managementbijeenkomst, een leidinggevende die met zelfvertrouwen een lastige boodschap brengt of een reorganisatie die soepeler verloopt door de gedegen communicatie. Dáár doe ik het voor.


Werkwijze

Werkwijze
 
Ik vind het belangrijk om de context te begrijpen, te weten wat er speelt binnen organisaties en wat hieraan ten grondslag ligt. Daarom observeer ik en praat ik met mensen om de vraag achter de vraag (de kern) boven tafel te krijgen. Vanuit mijn analyse werk ik een gestructureerd verander- of communicatieplan, proces of boodschap uit. Dat doe ik gedegen en zorgvuldig met oog voor het doel van de verandering of de organisatie en de betekenis daarvan voor medewerkers. In de uitvoering betrek ik medewerkers door interactie en dialoog. Nauwe samenwerking met opdrachtgevers is essentieel om draagvlak te creëren en gezamenlijk energie te krijgen.