visie

header
Veranderen, communiceren, coachen zijn geen aparte werelden. Het gaat erom mensen te verbinden met de organisatie, met elkaar en met zichzelf. En gebruik te maken van het potentieel en talent van mensen. Samen met een goed gemanaged proces wordt zo richting gegeven aan de toekomst.

Communiceren: verbinden dialoog – versterken communicatiekracht
 
Vertrekpunt voor de interne communicatie zijn de doelen en de waarden van de organisatie. Naast een effectieve communicatiestructuur is de wijze waarop leidinggevenden invulling geven aan hun communicatierol essentieel, zowel voor de dagelijkse operatie als het doorvoeren van veranderingen. Interne communicatie gaat om weten, begrijpen, ondersteunen, bespreken, betrekken en verbinden.
 
‘Waarden op papier krijgen waarde als je ze (door)leeft’
 


Veranderen: weten - begrijpen - handelen
 
Organisaties veranderen en verbeteren voortdurend. Veranderen is mensenwerk. Van medewerkers wordt gevraagd hierin mee te bewegen. Dat vraagt dat managers de richting van de verandering kunnen duiden en medewerkers betrekken. Dan begrijpen zij de verandering en kunnen er betekenis aan geven.
 
‘Mensen veranderen werkt niet. Samen met mensen veranderen wel’
 


Coachen: (zelf)inzicht - perspectief
 
Omgaan met veranderingen, persoonlijke ontwikkeling of het ontwikkelen van vaardigheden, begint bij inzicht krijgen. Coachen is vanuit gelijkwaardigheid mensen uitdagen antwoorden te vinden in zichzelf en met dit inzicht nieuw perspectief te creëren. Een proces van luisteren en waarnemen, kritisch doorvragen en uitdagen.
 
‘Een innerlijke ontdekkingsreis naar nieuw perspectief’
 


Managen: (be)denken - doen
 
Ik voel mij thuis in een complexe omgeving en kan goed analyseren. De analyse is de basis voor een gedegen en samenhangend plan of programma. Als manager neem ik zowel de organisatorische kant als het uitvoeringsproces op mij. Mijn uitgangspunt is het talent en de professionaliteit van medewerkers. Van daaruit delegeer ik bevoegdheden.
 
‘Een reorganisatie is gebaat bij een goed ingericht proces in combinatie met zorgvuldigheid en menselijke maat’